SMI - Nabídka pro firmy

Hledáte pracovníky na dobu určitou, vaše společnost má dočasné nebo trvalé problémy s nedostatkem pracovních sil, dochází u vás sezónně k navýšení výroby?

/  tisk
Internet
Nabídka pro firmy

Hledáte pracovníky na dobu určitou, vaše společnost má dočasné nebo trvalé problémy s nedostatkem pracovních sil, dochází u vás sezónně k navýšení výroby?

Neřešte situaci novými pracovními poměry, ze kterých pro vás vyplývají rozsáhlé povinnosti.

Právě pro vás je zde naše AGENTURA PRÁCE.

Agentura Stamont - Metal International spol. s r. o. zprostředkovává práci v dělnických profesích
- občanům České republiky a jejich rodinným příslušníkům,
- občanům Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a jejich rodinným příslušníkům,
- cizincům z jiných států mimo EU/EHP  
 
pro všechny druhy prací ve všech oborech


      Jsme schopni do pracovního poměru začlenit i nekvalifikované pracovní síly, nabídnout zahraniční pracovníky v oborech, kde je nedostatek tuzemských uchazečů.
Agentura ručí za výběr vhodného zaměstnance. V případě vaší nespokojenosti, provádíme operativně náhradu jiným zaměstnancem. Naše agentura zajišťuje zaměstnancům kurzy českého jazyka  a to jak pro rusky mluvící zaměstnance tak i pro vietnamské.Zaměstnanci jsou v pracovně právním poměru s naší agenturou.

TO PŘEDSTAVUJE TYTO ZÁRUKY:


Agentura :
- uzavírá a rozvazuje pracovní smlouvu se zaměstnancem,
- přihlašuje a odhlašuje zaměstnance u zdravotních pojišt'oven,
- vyplácí zaměstnanci měsíční mzdu,
- odvádí daně,
- sráží a odvádí sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance,
- hradí pojistné odpovědnosti za škodu způsobenou při pracovním úrazu, nemoci z povolání apod.,
- registruje zaměstnance na cizinecké policii,
- vyřizuje doklady.VÝHODY PRO VÁS:

- rychlé řešení nedostatku pracovní síly,
- menší zatížení vašeho personálního a mzdového oddělení,
- záruka výběru vhodného zaměstnance,
- možnost vymezit trvání pracovního poměru,
- řešení pracovně právních vztahů v naší režii,
- jsme držiteli certifikátu ISO 9001-2008 - k nahlédnutí  :

  english 1  - deutsch 1 - česky 1 - по-русски 1 - de France
  english 2  - deutsch 2 - česky 2 - по-русски 2 - de France
 

Naše agentura má sjednané pojištění proti úpadku agentur, v souladu s nařízením  § 58a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném od 1.1.2011

Pojistná smlouva je k nahlédnutí zde : str.1 -  str.2 -  str.3

Pojistka od roku 2015 : str.1  -  str.2  -  str.3

Certifikát o pojištění na rok 2016 je k nahlédnutí zde


 Jestliže se rozhodnete využít našich služeb, získáte profesionálního partnera.

Poskytujeme služby na vysoce odborné úrovni.

 

Činnost společnosti je schválena a doporučena MPSV (www.portal.mpsv.cz), a je držitelem certifikátu ISO 9001-2008.

Pracujeme v souladu se zákonem č. 435 z 1.10.2004 o zaměstnanosti.

Jsme připraveni řešit jakékoliv vaše požadavky.
(07.05.2012)